چشم وقسمتی از حدقه کد : IS/H40082

003 چشم وقسمتی از حدقه17104

Eyeball with Part of Orbit
IS/H40082

 

Features:

  1. The eyeball is dissected horizontally including optic nerve entering base of the skull and ocular muscles.

  1. Dissected into 10 parts. 50 positions are displayed.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *