چشم 2 قسمتی کد : IS/H40080

004 چشم 2 قسمتیA17101

Eyeball
IS/H40080

 

Features:

  1. The model can be dissected on the longitudinal plane to show internal details.

  1. Dissected into two parts. 28 positions are displayed.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *